Önismeret az iskoláb...

Erkölcstan. Már a tantárgy neve érzelmeket kelt. Kiben milyet? Sokan harcos hívei annak, hogy szervezett keretek között verjék a gyerek fejébe az együttélés szabályait. Leginkább az illemtanhoz kapcsolhatóakat. Mások ugyanezt hittanórán végeztetnék az iskolával. Megint...

Iskolai hétköznapok:...

Az iskola intézményét mint a munkahelyi szocializációt bemutató sorozatunk jelen darabjában egy olyan jelenségre szeretnénk felhívni a figyelmet, mely különösen sokat jelenik meg a felnőttek világában. Ez pedig – a csúsztatás – a keretek korrekt kijelölésének...

Megzsarolt pedagógus...

Folytatjuk sorozatunkat: hogyan szocializál az iskola. Több olvasóm kérdezte, hogy a bemutatott helyzeteket a saját gyerekeim révén ismertem-e meg. Noha még ez sincs kizárva, azonban az eseteket a hallgatóimmal végzett kutató munka nyomán találtuk. Ebben a fejezetben egy olyan...

Kötelezo verseny

Az emelt óraszámú matekra járó gyerekeknek kötelező versenyre menniük, mert ha nem, akkor azzal fenyegetik őket, hogy nem járhatnak többé a csoportba. Megszokottá vált, hogy a legkülönbözőbb intézmények a rögzített kereteken kívül további szabályokat alkotnak. A...

Asszertív kommunikác...

Az első tanítási napon egy elsős kislány odamegy a tanító nénihez és megkérdezi, hogy mit fogunk ma tanulni. (Látható, tapintható a gyerek barátkozó szándéka, minden igyekezetével perszonalizálni akarja a kapcsolatot a láthatóan intézményesedő világban.) A tanító...

Tegezodés vagy magáz...

A személyes viszonyom a tegeződés-magázódás – egyébként kulturálisan erősen meghatározott – problémaköréhez igencsak ellentmondásos. Az egyik szülőtárs kezet nyújtott első nap a nálánál tíz évvel minden bizonnyal fiatalabb tanítónőnek, majd jelezte...